+

Precizējumi cenu aptaujas “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2023/04/CA) nolikumā

+
+
+

Informatīvs paziņojums par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” īstenojamo projektu “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”.

+

Paziņojums par grozījumiem atklātā konkursā “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” , ID Nr. RS 2022/01/AK

Log in with your credentials

Forgot your details?