+

Informatīvs paziņojums par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” īstenojamo projektu “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”.

+

Paziņojums par grozījumiem atklātā konkursā “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” , ID Nr. RS 2022/01/AK

Log in with your credentials

Forgot your details?