SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”.

Cenu aptaujas priekšmets: kurināmās kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2023.-31.05.2024. katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2023.gada 24.aprīļa pulksten 10.00.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • Tehniskos jautājumos: Ražošanas direktors Ģirts Bodžs, mob. tālrunis 28398824;
  • Juridiskos jautājumos: Juriste Sandra Rode, mob. tālrunis 64628024.

Pielikumi:

Nolikums

Pielikumi (Word)

Paziņojums

Rezultāts