Ņemot vērā, ka SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk – Sabiedrība), izsludinātajā cenu aptaujā “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai(turpmāk – Cenu aptauja) ir saņemti pretendentu jautājumi, uz kuriem atbildes pēc to sagatavošanas tiks nopublicētas Sabiedrības mājas lapā,

Sabiedrība paziņo, ka Cenu aptaujas pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts no 10.08.2023. pulksten 10.00 uz 17.08.2023. pulksten 10.00.

Līdz ar to pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņs tiek noteikts līdz 2023.gada 17.augusta pulksten 10.00.