Projekta nosaukums

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā

Projekta Nr.

4.3.1.0/17/A/014

Apraksts

2018. gada 5. martā AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/014 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā” īstenošanu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Mērķis

Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Ziemeļu rajonā.

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās darbības

pārvades un sadales sistēmas posma rekonstrukcijas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšana Atbrīvošanas alejas posmā no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1, projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.

Projekta plānotie rezultāti

414 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcija, aizstājot nolietotās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm, kā rezultātā rekonstruētajos siltumtīklos paredzēts samazināt siltuma zudumus par 593 MWh/gadā.

Projekta īstenošanas ilgums

līdz 2019. gada 4. martam

Kopējās projekta izmaksas

Plānotas 326 013,75 euro apmērā.

ieg

Saistītās ziņas

Log in with your credentials

Forgot your details?