SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003215480, ir izsludinājusi iepirkumu “Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no siltumkameras SK-5-16-2 līdz siltumkamerai SK-19-2 (I. kārta) un no siltumkameras SK-19-2 līdz siltumkamerai SK-20 (II. kārta) Lubānas ielā, Rēzeknē ” (ID Nr. RS 2024/03/ZI).

 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās (pa kārtām):

1.daļa: Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no silumkameras SK-5-16-2 līdz siltumkamerai SK-19-2

2.daļa: Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no silumkameras SK-19-2 līdz siltumkamerai SK-20

 

Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem ir iespējams iepazīties Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) šī iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/124870

 

Pretendenti savu piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu vai abām iepirkuma daļām. Piedāvājumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā* līdz 2024.gada 26.jūnija plkst.10.00.

 

*Skaidrojumi un pamācības pretendentiem par EIS izmantošanu un piedāvājumu ievietošanu sistēmā ir pieejami šeit:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

 

!!! Informējam, ka Pretendentam pirms piedāvājuma ievietošanas EIS,  nepieciešams tajā iepriekš reģistrēties. Lūdzam laicīgi reģistrēties EIS, jo reģistrācijas apstiprināšana aizņem 3 (trīs) darba dienas. Informācija par reģistrēšanos EIS ir pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE