SIA “Rēzeknes siltumtīkli” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2023.gada 27.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 62 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Komisijas padome nolēma apstiprināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā 120,47 EUR/MWh, bez PVN. Apstiprinātais tarifs stāsies spēkā 2023. 1.jūnijā.

Vienlaicīgi Sabiedrībai tika piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus kurināmā cenu izmaiņu un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā ir izveidojušās neparedzētās izmaksas un ieņēmumi, atbilstoši Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”  43.14   punktā minētajām izmaksu pozīcijām.