Paziņojam, ka no 2020.gada 30.novembra Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.40003215480, juridiskā adrese: Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601, Latvija, ir pārveidota par Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.40003215480.

Norādām, ka uzņēmumam ir mainījusies tikai firmas forma, līdz ar ko visas AS “Rēzeknes siltumtīkli” tiesības un saistības ir spēkā esošas. Turpmāk, veicot maksājumus internetbankā, būs nepieciešams norādīt nevis AS, bet SIA (Rēzeknes siltumtīkli). Bankas konti un pārējie rekvizīti paliek nemainīgi.