AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

 

Cenu aptaujas priekšmets: kurināmās koksnes šķeldas piegāde katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 16.oktobrim plkst.10.00.

Pasūtītāja kontaktpersona: Ražošanas direktors Ģirts Bodžs, mob. tālrunis 28398824.

 

Nolikums

Pielikumi (Word)

Rezultāts