SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003215480, ir izsludinājusi cenu aptauju SIA “Rēzeknes siltumtīkli” kustamā un nekustamā īpašuma apdrošināšana” (ID Nr. RS 2024/04/CA).

 

Cenu aptaujas procedūras priekšmets ir SIA “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša kustamā un nekustamā īpašuma apdrošināšana 12 mēnešiem laika periodā no 19.08.2024. līdz 18.08.2025. Cenu aptaujas procedūra paredzēta divām īpašuma objektu grupām:

1.grupa – ēkas, būves, palīgēkas un pārējais nekustamais īpašums;

2.grupa – tehnoloģiskās iekārtas un cits kustamais īpašums.

 

Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem ir iespējams iepazīties Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) šī iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/126980

 

Pretendenti savu piedāvājumu jāiesniedz par abām objektu grupām. Piedāvājumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā* līdz 2024.gada 25.jūlijam plkst.10.00.

 

*Skaidrojumi un pamācības pretendentiem par EIS izmantošanu un piedāvājumu ievietošanu sistēmā ir pieejami šeit:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

 

!!! Informējam, ka Pretendentam pirms piedāvājuma ievietošanas EIS,  nepieciešams tajā iepriekš reģistrēties. Lūdzam laicīgi reģistrēties EIS, jo reģistrācijas apstiprināšana aizņem 3 (trīs) darba dienas. Informācija par reģistrēšanos EIS ir pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE