SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003215480, ir izsludinājusi cenu aptauju “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2024.-31.05.2025. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2024/02/CA).

 

Cenu aptaujas priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa: Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde Centra rajona katlu mājas siltumenerģijas ražošanai (N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē).

2.daļa: Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde Ziemeļu rajona katlu mājas siltumenerģijas ražošanai (Atbrīvošanas alejā 155A k-2, Rēzeknē).

 

Ar cenu aptaujas nolikumu un tā pielikumiem ir iespējams iepazīties Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) šī iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/122013

 

Pretendenti savu piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu vai abām cenu aptaujas daļām. Piedāvājumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā* līdz 2024.gada 13.maija plkst.10.00.

 

*Skaidrojumi un pamācības pretendentiem par EIS izmantošanu un piedāvājumu ievietošanu sistēmā ir pieejami šeit:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

 

!!! Informējam, ka Pretendentam pirms piedāvājuma ievietošanas EIS,  nepieciešams tajā iepriekš reģistrēties. Lūdzam laicīgi reģistrēties EIS, jo reģistrācijas apstiprināšana aizņem 3 (trīs) darba dienas. Informācija par reģistrēšanos EIS ir pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE

 

NB! Pasūtītājs aicina pretendentus ļoti rūpīgi un ar lielu atbildību iepazīties ar cenu aptaujas nolikuma nosacījumiem, it īpaši Tehniskajā specifikācijā norādītajām koksnes šķeldas kvalitātes prasībām un piegādātās šķeldas sertifikāciju atbilstoši ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām, kā arī šķeldas patēriņa aprēķinus 1 MWh siltumenerģijas saražošanai, un izvērtēt savu spēju piegādāt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” atbilstošas kvalitātes un sertifikācijas nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu.