SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, tālrunis 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, izsludina atklātu konkursu “Siltumenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Centra rajona siltumapgādes tīklam”.

  1. Atklāta konkursa priekšmets – Komersanta siltumenerģijas ražošanas avotā ar atjaunojamiem energoresursiem saražotās siltumenerģijas ar siltumnesēju uzkarsēta ūdens veidā pirkšana.
  2. Atklātā konkursa procedūras dokumenti ir brīvi pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā Pasūtītāja pircēja profilā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15468 .

 

  1. Pretendentu piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā līdz 2021.gada 23.aprīļa plkst.10:00.

 

  1. Kontaktpersona: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” juriste Sandra Rode,  tālrunis 64628024, mob.tālrunis 26464511, e-pasts: sandra@rezeknessiltumtikli.lv .

 

Paziņojums par grozījumiem nolikumā