Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo un otro daļu, 74.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci.

Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” administrācijas birojs Rīgas ielā 1, Rēzeknē, 2.stāvā, 2024.gada 18.aprīlī plkst. 09.00.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

  • SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam apstiprināšana.
  • SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada darbības plāna apstiprināšana.
  • SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2024.gadam apstiprināšana.
  • Dažādi.