Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 8.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk – SIA „Rēzeknes siltumtīkli”), iesniegumu (2021.gada 7.jūlijs Nr.01/11-375) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un lūgumu izdot atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja ir mainījušās kurināmā cenas vai iepirktās siltumenerģijas cenas, un 2021.gada 8.septembrī, 2021.gada 12.oktobrī un 2021.gada 26.oktobrī – papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2021.gada 6.septembris Nr.01/11-475, 2021.gada 12.oktobris Nr.01/11-545, 2021.gada 26.oktobris Nr.01/11-562) (turpmāk – tarifu projekts).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome nolemj:

 1. apstiprināt SIA „Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
 • siltumenerģijas ražošanas tarifu 34,06 EUR/MWh;
 • siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 12,81 EUR/MWh;
 • siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,52 EUR/MWh;
 • siltumenerģijas gala tarifu 47,42 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh);
 1. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim;
 2. apstiprināt SIA „Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
 • siltumenerģijas ražošanas tarifu 32,17 EUR/MWh;
 • siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 12,44 EUR/MWh;
 • siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,52 EUR/MWh;
 • siltumenerģijas gala tarifu 45,16 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh);
 1. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.janvāra.