Pasūtītājs SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Siltumenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Ziemeļu rajona siltumapgādes tīklam”.

Cenu aptaujas priekšmets: Komersanta siltumenerģijas ražošanas avotā ar atjaunojamiem energoresursiem saražotās siltumenerģijas ar siltumnesēju uzkarsēta ūdens veidā pirkšana.  Siltumenerģijas piegādes paredzamais apjoms gadā – 20 000 MWh (+/- 5000 MWh atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem un siltumenerģijas patēriņa faktiskajām slodzēm Siltuma avotam pieslēgtajā siltumapgādes sistēmā).

CPV kods –  09320000-8 (Tvaiks, karstais ūdens un saistītie produkti).

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2022.gada 15.augusta plkst.11.00.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

  • juriste Sandra Rode, tālrunis 64628024.

 

 

Pielikumā:

Cenu aptaujas nolikums

Pielikumi Word formātā