Veiksmīgi turpinās rekonstrukcijas darbi Rēzeknes pilsētas Vipingas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotā, kas atrodas Meža ielā 1 B. Projekta ietvaros tiek uzstādītas divas jaunas granulu katlu iekārtas, kur katra katla jauda ir 490 kW, veidojot kopējo jaudu līdz 980 kW.

 

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Vipingas centralizētajā siltumapgādes sistēmā.

 

Projekta rezultātā tiks nodrošināta daļēja pāreja no fosilo energoresursu (dabasgāzes) uz vietējo atjaunojamo energoresursu (granulu) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, vidēji saražojot 4 000 MWh/gadā siltumenerģijas, izmantojot AER, tādejādi sasniedzot siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 866,61 CO2 tonnas/gadā.

 

Projekts  “Siltumavota efektivitātes paagustināšana Rēzeknē, Meža ielā 1B” Id.Nr.  4.3.1.0/18/A/022 tiek īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

 

Kopējas projekta izmaksas tiek plānotas 482 989.01 eiro.