SIA “Rēzeknes siltumtīkli” darbību vada valde, kura rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem.

SIA “ Rēzeknes siltumtīkli” valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa Alda Mežala pilnvaru termiņš ir no 04.03.2017.- 3.03.2022.

Bakalaura grāds iegūts, absolvējot Latvijas Universitāti.

Kopš 2002.gada Aldis Mežals ir Sabiedrības valdes loceklis, organizē un vada uzņēmumu, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Aldis Mežals ir pieredzējis vadītājs, ieviešot jaunus projektus sekmīgi vada uzņēmumu. Alda Mežala vadībā ir ieviesti vērienīgi siltuma avotu modernizācijas projekti – rekonstruētas trīs katlu mājas, uzstādītas divas koģenerācijas stacijas. Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, katru gadu tiek veikta siltumtrašu atjaunošana.

Aldis Mežals neieņem amatus citās kapitālsabiedrībās.