Valdes loceklis

Jānis Pāvuls

 

Atbildības jomas:  Siltumenerģētika un siltumtehnika.

 

Izglītība: Inženierzinātņu maģistra un bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā Rīgas Tehniskajā universitātē.

 

Profesionālā pieredze: Enerģētikas nozares eksperts ar vairāk kā piecpadsmit gadu pieredzi enerģētikas nozarē dažādu struktūru operacionālajā un stratēģiskā pārvaldībā.

Darba gaitā strādājis starptautiskā uzņēmumā „IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.U” pie AS “LATVENERGO” TEC-2 rekonstrukcijas pirmās kārtas atsevišķu sistēmu montāžas darbu plānošanu un izpildes

AS „RĪGAS SILTUMS” kā Siltumcentrāles „Ziepniekkalns” vadītājs plānojot siltumcentrāles īstermiņa un ilgtermiņa attīstības stratēģiju un realizējot noteiktos attīstības

rādītājus

SIA “GREENPOWER” uzņēmuma vadībā un finanšu darbības kontrolē. Vadījis vēja parka tehniskās infrastruktūras uzturēšanu  un saules elektrostacijas izbūvi.

 

 

 

 

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdē kopš 2024.gada 24.marta.

 

Pilnvaru termiņš: 2029.gada 25.marts.

Valdes loceklis

Guntis Gailums

 

Atbildības jomas:  Korporatīvā pārvaldība.

 

Izglītība: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds “Tiesību zinātnē” Rēzeknes Augstskolā

 

 Profesionālā pieredze: Plaša profesionāla pieredze juridiskajā, datu aizsardzības un kapitālsabiedrību vadības jomās.

Kopš 2023.gada vadot SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, atbildības lokā ir bijusi saimnieciskās un finanšu darbības nodrošināšana, kapitālsabiedrības ilgtspējīgas un efektīvas darbības attīstības un pārvaldības veicināšana, tostarp stratēģijas izstrāde, ieviešana un projektu realizācija.

Iepriekš, ar vairāk kā 20 gadu pieredzi savas prasmes jurisprudencē īstenojis Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā un Madonas novada pašvaldībā, kur amata pienākumos ietilpa pašvaldības un pašvaldību iestāžu darbības tiesiskais nodrošinājums un efektīvas pārvaldības principu ievērošanas veicināšana un nodrošināšana.

Kā arī strādājot par sertificētu datu aizsardzības speciālistu, pārvaldījis un uzraudzījis pašvaldību, iestāžu un kapitālsabiedrību iekšējās kvalitātes un drošības politikas.

Pirms tam strādājis arī Valsts iestāžu, pašvaldību uzņēmumu un Finanšu darbinieku arodbiedrībā organizējot un vadot Madonas pilsētas arodkomitejas darbu.

 

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdē kopš 2023.gada 29.marta.

 

Pilnvaru termiņš: 2029.gada 25.marts.