AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkumā “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Rēzeknē, Meža ielā 1B”, ID Nr. RS 2018/01, ar iepirkuma komisijas 2018.gada 28.maija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Siltumtehserviss”, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (piedāvājuma cena EUR 382 188,88 bez PVN, un darbu un materiālu garantijas laiks 60 mēneši).