Sabiedrības organizatoriskā struktūra ir izveidota ar mērķi efektīvi veikt noteiktās saimnieciskās darbības. Sabiedrībā strādā 68 darbinieki, kuriem ir atbilstoša augstākā un vidējā speciālā izglītība. Uzņēmuma sastāvā darbojas administrācija, grāmatvedība, ražošanas iecirknis (nodrošina siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu un ražošanas iekārtu uzturēšanu un tehnisko apkopi), siltumtīklu apkalpošanas iecirknis (nodrošina siltumenerģijas sadali un pārvadi, siltumtīklu ikdienas uzturēšanu, apsekošanu, avārijas situāciju novēršanu), abonentu daļa (nodrošina patērētās siltumenerģijas uzskaiti, maksas par sniegtā pakalpojuma aprēķinu, lietotāju samaksas uzskaiti un kontroli).