Projekta nosaukums

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā N.Rancāna ielā

Projekta Nr.

4.3.1.0/17/A/012

Apraksts

2018. gada 25. aprīlī AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/012 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā N.Rancāna ielā” īstenošanu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Mērķis

Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Centrālā rajonā.

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās darbības

Pārvades un sadales sistēmas posma rekonstrukcijas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšana Nikodema Rancāna ielas posmā no siltumkameras SK-5 līdz siltumkamerai SK-9, projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.

Projekta plānotie rezultāti

428 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcija, aizstājot nolietotās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm, kā rezultātā rekonstruētajos siltumtīklos paredzēts samazināt siltuma zudumus par 714 MWh/gadā.

Projekta īstenošanas ilgums

Līdz 2018. gada 24. jūnijam

Kopējās projekta izmaksas

Plānotas 369 881,52 euro apmērā.

ieg

Saistītās ziņas

Log in with your credentials

Forgot your details?