SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, tālrunis 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, paziņo, ka izsludinātajā cenu aptaujas “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2023/04/CA), nolikumā ir veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir iezīmētas spilgti zilā krāsā.

Cenu aptaujas nolikuma jaunā redakcija ar grozījumiem un pārējie dokumenti ir pieejami šajā publikācijā un 06.07.2023. izsludinātajā cenu aptaujas  publikācijā.

Ar grozījumiem nolikumā netiek pagarināts pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš.  Līdz ar to Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz 2023.gada 17.augusta pulksten10.00.

 

Pielikumi:

Precizējumi cenu aptaujā

Precizēts nolikums 14.08.2023.

Precizēts 1.pielikums (Word)