AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu”.

 

Cenu aptaujas priekšmets: AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana Latvijas teritorijā saskaņā ar cenu aptaujas prasībām.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 18.augustam plkst.10.00.

Tālrunis informācijai: 64625133 vai 26464511.

 

Pielikumi:

Nolikums

 1.pielikumsApdrošināmo objektu un objektu grupu saraksts

 

Rezultāts