SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Par projekta vadības pakalpojuma sniegšanu”.

Cenu aptaujas priekšmets: Cenu aptaujas priekšmets – projekta vadības pakalpojuma sniegšana, kā arī projekta pēcuzraudzība (5 gadi, kas sākas pēc noslēguma maksājuma veikšanas) projektam “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” (projekta (projekta identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/063).

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2023.gada 8.martam plkst.10.00.

Pasūtītāja kontaktpersona: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” juriste Sandra Rode, tālrunis 64628024

 

Pielikumi:

Nolikums

Pielikumi (Word)

Rezultāts