AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, paziņo, ka sakarā ar būtiskiem grozījumiem iepirkuma nolikumā, kas pieļauj citu kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli, pārtrauc iepirkuma procedūru „Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu””, Identifikācijas Nr. RS 2019/01.