Informējam, ka sakarā ar Ziemeļu rajona siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes rezultātā konstatēto siltumtrases bojājumu, karstā ūdens padeve Ziemeļu rajonā tiks atjaunota 2022.gada 31.augustā. Norādām, ka daudzdzīvokļu mājām Maskavas iela 1, Maskavas iela 24 un Kosmonautu iela 13, kuru siltumtrasēs notiek remondarbi, karstā ūdens padeve netiks atjaunota līdz siltumtīklu remondarbu pabeigšanai.

Lūdzam būt vērīgiem, pārbaudīt karstā ūdens krānu noslēgventiļus, kā arī ņemt vērā, ka siltumapgādes uzsākšana var būt iespējama jau no 30.08.2022.