Projekta nosaukums

“Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”

 

Projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/063

 

Apraksts

  1. gada 1. novembrī SIA “Rēzeknes siltumtīkli” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/22/A/063 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds 4.3.1. specifiskā  atbalsta  mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 3. atlases kārtā.

 

Vispārīgais mērķis:

Veicināt ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Centra rajona centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Projekta ietvaros uzstādot divus ar šķeldu kurināmus katlus ar kopējo jaudu 14 MW, tiks veikta būtiska ražošanas procesa modernizēšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, būtiski samazinot dabasgāzes patēriņa apjomus siltumenerģijas ražošanai, kura tiek izmantota Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas lietotāju patēriņa slodzes segšanai.

 

Veiktie pasākumi:

  1. gada 22. jūnijā uzsāktie ar šķeldu kurināmās 14 MW katlu mājas būvniecības darbi N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, ir sasnieguši savu nobeiguma fāzi, kuru ietvarā, izbūvētā katlu māja tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā.

 

  1. gada 30. novembrī katlu mājā ir veikta uzstādīto katlu pirmreizējā iekuršana un uzsākti uzstādīto siltumenerģijas ražošanas iekārtu un izveidoto sistēmu ieregulēšanas un testēšanas darbi.

Līdz ar to tiek sākts projekta ietvaros izbūvētās katlu mājas būvniecības pēdējais, noslēdzošais posms, kura laikā katlu mājas iekārtas tiks pārbaudītas un sagatavotas darbam dažādos režīmos.

 

Ar šķeldu kurināmo katlu māju ir paredzēts nodot ekspluatācijā šā gada decembra mēnesī.

 

Šajā projekta būvniecības darbus veic PS “BINDER NORD”, bet būvdarbu uzraudzību veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

 

Kopējās projekta izmaksas:

Projekta kopējie izdevumi: 7 852 328,15 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi – 7 548 962,15 EUR (no tiem 3 019 584,86 EUR – Kohēzijas fonda līdzfinansējums).