SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē un koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē noteiktos (piedāvātos) ražotās siltumenerģijas tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar komisijas 2010. gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” un noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.05.2022. Noteiktais (piedāvātais) tarifs spēkā no 01.10.2022. Tarifa palielinājums  (%) Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.01.2023. Noteiktais (piedāvātais) tarifs spēkā no 01.01.2023. Tarifa palielinājums (%)
Koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifs  

117,62

 

129,60 10,19% 115,41 127,39 10,38%
Koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifs 182,00 196,48 7,96% 179,54 194,02 8,07%

 

 

Noteikto (piedāvāto) tarifu spēkā stāšanās datums terminētajiem tarifiem  2022.gada 1.oktobris. Apstiprināto tarifu izmaiņas ir saistītas ar koģenerācijas stacijās izmantotā kurināmā iepirkuma cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) koģenerācijas stacijās ražotās siltumenerģijas tarifu projektiem lietotājs var SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu  rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.