SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”.

Cenu aptaujas priekšmets: enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde 9 mēnešu periodam katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2023.gada 10.augusta pulksten 10.00.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • Tehniskos jautājumos: Ražošanas direktors Ģirts Bodžs, mob. tālrunis 28398824;
  • Juridiskos jautājumos: Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja, jurist Sandra Rode, tālrunis 64628024.

 

 

NB! Pasūtītājs aicina pretendentus ļoti rūpīgi un ar lielu atbildību iepazīties ar cenu aptaujas nolikuma nosacījumiem, it īpaši Tehniskajā specifikācijā norādītajām koksnes šķeldas kvalitātes prasībām un piegādātās šķeldas sertifikāciju atbilstoši ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām, kā arī šķeldas patēriņa aprēķinus 1 MWh siltumenerģijas saražošanai, un izvērtēt savu spēju piegādāt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” atbilstošas kvalitātes un sertifikācijas nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu.

 

PRECIZĒJUMI Cenu aptaujas “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2023/04/CA) NOLIKUMĀ:

 

Pielikumi:

Precizēts nolikums 14.08.2023.

Pielikumi (Word)

Precizēts 1.pielikums (Word)

Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

Precizējumi cenu aptaujas nolikumā 14.08.2023.

Rezultāts