Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2021.gada 29.jūnijā plkst. 09.00.

Sapulces veids: ārkārtas dalībnieku sapulce.

Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

Darba kārtība:

  1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana.
  2. Dažādi.

 

Protokola izraksts