SIA “Rēzeknes siltumtīkli” piedāvā telemetrijas pakalpojumu

Kas ir telemetrija?

 

Telemetrija ir tehnoloģija, kas ļauj veikt mērījumus distancēti jeb attālināti. Telemetrijas risinājumi ļauj attālināti sekot līdzi skaitītāju rādījumam un sekot līdzi siltumenerģijas patēriņam ēkā. Īpaši ērti tas ir nekustamā īpašuma īpašniekiem un apsaimniekotājiem, jo ar telemetrijas palīdzību ir iespējams ne tikai nolasīt, bet laikus pamanīt bojājumus vai zudumus – negodprātīgas rīcības vai cita veida, kurus vizuāli nevar pamanīt.

Siltumskaitītāju un citu skaitītāju nolasīšanā tiek izmantotas telemetrijas sistēmas, kuras parasti sastāv no energo skaitītājam pieslēgtas ierīces un programmatūras, kura šos mērījumus saņem. Telemetrijas ierīce nolasa mērījumus patstāvīgi ar noteiktu intervālu vai pēc lietotāja pieprasījuma. Tā kā process ir automatizēts, dati konkrētajā mirklī tiek nolasīti precīzi un tādi tie tiek ievadīti arī sistēmā. Apsaimniekotājs šo informāciju var uzreiz ievadīt grāmatvedības programmatūrā, nepieļaujot cilvēcisko kļūdu rašanos. Izmantojot sistēmas programmatūru, ir iespējams sastādīt atskaites grafiku un tabulu veidā, kuras nepieciešamības gadījumā, uzrādīt patērētājam. No šīm atskaitēm ir viegli izskaidrot rēķina kopējās summas rašanos.

 

Kādām nozarēm un lietošanas gadījumiem ir piemērota mūsu telemetrijas sistēma?

 

Mūsu sniegtais telemetrijas pakalpojums ir piemērots ēku pārvaldniekiem, īpašniekiem un citiem interesentiem (izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki).

 

Kāpēc izvēlēties telemetriju jeb siltuma skaitītāju attālināto nolasīšanu un kādas ir tās priekšrocības?

 

  • Ērtība un laika ietaupījums: Attālinātā nolasīšana nodrošina iespēju efektīvi iegūt precīzus siltuma patēriņa datus, izvairoties no tiešas fiziskas klātbūtnes nepieciešamības objektā. Šis process ne tikai samazina laiku un finansiālos resursus, kas citādi tiktu tērēti transportam un speciālistu nodarbināšanai skaitītāju nolasīšanai, bet arī veicina efektivitātes un produktivitātes uzlabošanu, nodrošinot ātru un vienkāršu piekļuvi svarīgai informācijai.

 

  • Automatizēta datu apkopošana: Attālinātas nolasīšanas tehnoloģija ļauj efektīvi un sistemātiski vākt siltuma patēriņa datus, garantējot informācijas aktualitāti un precizitāti. Šis process atvieglo patēriņa tendenču novērošanu reāllaikā un veicina detalizētu siltuma izmantojuma efektivitātes analīzi.

 

  • Attālinātas uzraudzības un kontroles iespējas: Izmantojot attālināto nolasīšanu, ir iespējams efektīvi monitorēt siltuma skaitītāju darbību no attāluma, kas būtiski vienkāršo iekārtu apkalpošanu un uzstādīšanas procesus. Šī tehnoloģija nodrošina iespēju nekavējoties identificēt un reaģēt uz jebkādām darbības nepilnībām, traucējumiem vai tehniskām problēmām, kas var rasties skaitītāju sistēmās.

 

  • Precizitāte un kļūdu samazināšana līdz minimumam: Attālinātās nolasīšanas tehnoloģijas izmantošana būtiski samazina cilvēka radītu kļūdu risku, kas bieži saistīta skaitītāju manuālo nolasīšanu. Tas nodrošina augstu datu precizitāti, efektīvi novēršot jebkādas kļūdas, kas var rasties cilvēka faktora ietekmē.

 

  • Optimizēta resursu pārvaldība: Attālinātās nolasīšanas tehnoloģija nodrošina ātru un efektīvu siltuma patēriņa uzraudzību un pārvaldību reāllaikā. Tā sniedz iespēju avārijas situāciju un neefektīvas siltuma izmantošanas atklāšanai, ļaujot savlaicīgi veikt korektīvus pasākumus resursu izmantošanas optimizācijai. Šis process ne vien paaugstina efektivitāti, bet arī veicina ilgtspējīgāku siltuma pārvaldību.

 

  • Izmaksu optimizācija: Attālinātās nolasīšanas tehnoloģijas izmantošana ievērojami ļauj samazināt siltuma skaitītāju uzturēšanas un atjaunināšanas izdevumus. Atbrīvojoties no manuālas rādījumu reģistrācijas nepieciešamības, kā arī spēja efektīvi identificēt un adresēt jebkādas sistēmas problēmas ne vien samazina operacionālās izmaksas, bet arī palielina iekārtu darbības efektivitāti un ilgmūžību.

 

  • Enerģijas patēriņa monitorings: Ēku īpašniekiem un pārvaldītājiem ir pieejama iespēja monitorēt savu īpašumu siltumenerģijas patēriņu, izmantojot speciāli izstrādātu telemetrijas sistēmu. Šī sistēma nodrošina detalizētu un precīzu informāciju par siltumenerģijas izlietojumu reāllaikā, ļaujot efektīvāk pārvaldīt enerģijas resursus un optimizēt izmaksas.

 

  • Vienkāršota datu piekļuve: Piekļūšana datiem neprasa speciālas programmatūras instalēšanu. Pietiek ar standarta tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošanu. Datu ieguve ir tikpat vienkārša un intuitīva kā navigācija parastās interneta vietnēs.

 

  • Energoefektivitātes monitorings un optimizācija: Ēku īpašniekiem, pārvaldītājiem un citiem interesentiem (izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus), ir iespēja izmantot speciāli izstrādātu telemetrijas sistēmu, lai sekotu līdzi siltumenerģijas patēriņam savā īpašumā. Sistēma ļauj veikt siltumenerģijas patēriņa analīzi dažādos laika periodos, kas dod iespēju ēku pārvaldītājiem sadarbībā ar iedzīvotājiem izvērtēt kādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ēkā būtu nepieciešami, kas varētu samazināt siltumenerģijas patēriņu.

 

Attālinātas siltumskaitītāju nolasīšanas ieviešana piedāvā vairākas būtiskas priekšrocības, tostarp lietotājam draudzīgu piekļuvi, automatizāciju, augstu datu precizitāti, uzlabotu resursu pārvaldību un izmaksu efektivitāti. Tādējādi šī tehnoloģija kļūst par vērtīgu rīku enerģijas uzskaitē un pārvaldībā, veicinot siltumuzskaites sistēmu modernizāciju un efektivitāti.

Aicinām apsvērt šīs tehnoloģijas ieviešanu un esam gatavi piedāvāt papildu informāciju un atbalstu. Ja esat ieinteresēts telemetrijas pakalpojuma saņemšanai, lūdzam iepazīties ar pievienotā līguma par telemetrijas pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un, ja vēlaties noslēgt līgumu ar SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, lūdzam aizpildīt pievienoto iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv vai iesniegt personīgi SIA “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 2.stāvā.