SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, tālrunis 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, izsludina atklātu konkursu “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”.

  1. Atklāta konkursa priekšmets – pilnībā automatizētas ar koksnes šķeldu kurināmas katlu mājas izbūve uz zemesgabala N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē (kadastra numurs 21000080110), ar kopējo jaudu 14,0 MW, kuru sastāda divi 7,0 MW kaskādes slēgumā uzstādīti ūdens sildāmo apkures katlu komplekti.
  2. Atklātā konkursa procedūras dokumenti ir brīvi pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā Pasūtītāja pircēja profilā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15468 .

 

  1. Pretendentu piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā līdz 2022.gada 18.oktobra plkst.10.00.

 

  1. Kontaktpersonas:

Tehniskos jautājumos: Ražošanas direktors Ģirts Bodžs, tālrunis: 28398824;

    e-pasts: girts@rezeknessiltumtikli.lv ;

Juridiskos jautājumos: juriste Sandra Rode, tālrunis: 64628024,

    e-pasts: sandra@rezeknessiltumtikli.lv

 

Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 28.10.2022. pulksten 10.00.

Paziņojums par grozījumu veikšanu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 14.11.2022. pulksten 10.00.

Paziņojums par precizējumu veikšanu iepirkuma nolikumā

Rezultāts