Sakarā ar Eiropas Centrālās Bankas (ECB) un Eiropas Vienotā noregulējuma valdes (SRB) lēmumu, Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija (FKTK) ir apturējusi PnB Bankas finanšu pakalpojumu sniegšanu un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību no 15.08.2019. (informācija). Līdz ar ko maksājumus uz PnB Bankas norēķinu kontu veikt vairs nebūs iespējams. Jums ir iespēja veikt maksājumus uz pārējiem norēķinu kontiem:

AS Swedbanka Konts: LV88HABA0551043338615 Kods: HABALV22

AS Luminor banka Konts: LV92NDEA0000082451224 Kods: NDEALV2X

AS SEB banka Konts: LV36UNLA0050013745006 Kods: UNLALV2X

AS Citadele Konts: LV97PARX0000824380004 Kods: PARXLV22