SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu”.

 

Cenu aptaujas priekšmets: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana Latvijas teritorijā saskaņā ar cenu aptaujas prasībām.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2021.gada 27.jūlija plkst.10.00.

Tālrunis informācijai: 64628024 vai 64625133.

 

Pielikumi

Nolikums

Pielikumi (Word)

Saraksts

Precizējumi cenu aptaujā

 

Rezultāts