SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, paziņo, ka izsludinātās cenu aptaujas “1(vienas) N1 kategorijas automašīnas iegāde” (id.Nr. RS 2024/01/CA) nolikumā, 2. un 3. pielikumā tika veikti grozījumi. Visas nolikumā un pielikumos veiktās izmaiņas ir iezīmētas sarkanā krāsā.

Cenu aptaujas nolikuma, 2. un 3.pielikuma jaunā redakcija ar veiktajiem grozījumiem ir pieejama šajā publikācijā un 30.01.2024. izsludinātajā cenu aptaujas publikācijā.

Ar grozījumiem nolikumā netiek pagarināts pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Līdz ar to pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2024.gada 9.februāra pulksten 10.00.

 

 

Pielikumi:

Nolikums ar 02.02.2024. grozījumiem

2.pielikums – Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums ar 02.02.2024. grozījumiem (Word)

3.pielikums – Finanšu piedāvājums ar 02.02.2024. grozījumiem (Word)