Turpinās būvdarbi Atbrīvošanas alejā 155A Ziemeļu rajona šķeldas katlu mājas jaunbūvei. Notiek jumta būvdarbi, siltumenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana un regulēšana, un elektromontāžas darbi. Darbi norit atbilstoši ieplānotajam laika grafikam.

 

Projekta mērķis ir veicināt ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona centralizētajā siltumapgādes sistēmā, veicot siltumjaudu palielināšanu, ražošanas procesa modernizēšanu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

 

Būvniecības darbi tiek īstenoti projekta “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” Nr. 4.3.1.0/18/A/028.