Pasūtītājs akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601, veic tirgus izpēti ar mērķi iegūt aptuveno izmaksu piedāvājumu projekta ““Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” ieviešanai.

Tirgus izpētes priekšmets un nosacījumi norādīti pielikumā.

Pretendentu pieteikumi dalībai tirgus izpētē iesniedzami līdz 2020.gada 3.jūlijam plkst. 13:00, nosūtot uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv (skenētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzeknē.

 

Tirgus izpētes nosacījumi

Rasējums