SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.06.2023.līdz 31.05.2024. Noteiktais (piedāvātais) tarifs spēkā no 01.07.2023. līdz 31.05.2024. Tarifa samazinājums (%) Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.06.2024. Noteiktais (piedāvātais) tarifs spēkā no 01.06.2024. Tarifa samazinājums (%)
Ražošanas tarifs, EUR/MWh 91,94 77,26 -15,97% 99,47 84,79 -14,76%
Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh 26,61 23,85 -10,37% 28,03 25,27 -9,85%
Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh 1,24 1,24 0,00% 1,24 1,24 0,00%
Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh 0,68 0,68 0,00% 0,68 0,68 0,00%
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, EUR/MWh 120,47 103,03 -14,48% 129,42 111,98 -13,48%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 01.07.2023. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

 

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 27.04.2023. lēmumu Nr. 62 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu, kas 28.04.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.2023/83.14.

 

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu, lietotājs var SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Rīgas ielā 1, Rēzeknē darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv