Atbrīvošanas alejā 155A Ziemeļu rajona šķeldas katlu mājā tiek veikta katlu ieregulēšana un jau tuvākajā laikā tiek plānots jaunbūvi nodot ekspluatācijā. Jaunā katlu māja tiks kurināta ar šķeldu, kas ļaus samazināt gāzu emisiju izmešus par 6449 CO2 gadā.

 

Katlu mājā ir uzstādīti divi jauni šķeldas katli, katrs ar 3MW jaudu ar apsaisti un pieslēgumu pie esošās Ziemeļu rajona katlu mājas, līdzšinējā gāzes katla Vitomax 100 ar jaudu 2,9MW aizvietošanai. Esošā kaltu māja, kur uzstādīti ūdens sildīšanas katli, kas darbojas ar dabas gāzi, nodrošinās siltuma pīķa slodžu nosegšanu.

 

Projekta mērķis ir veicināt ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona centralizētajā siltumapgādes sistēmā, veicot siltumjaudu palielināšanu, ražošanas procesa modernizēšanu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

 

Būvniecības darbi tiek īstenoti projekta “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” Nr. 4.3.1.0/18/A/028.

 

Būvdarbu veicējs ir pilnsabiedrība “Binder Nord”, būvprojekta izstrādātājs SIA “Alberta projekts” un būvuzraudzību nodrošina SIA “Būves un būvsistēmas”.

 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastāda EUR 4 438 300,57, KF atbalsts sastāda 40% no attiecināmiem izdevumiem nepārsniedzot EUR 1 356 806,80 apmērā.