Sabiedrība nav saņēmusi ziedojumus un nav sniegusi ziedojumus (dāvinājumus).