SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, tālrunis 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, paziņo, ka izsludinātajā iepirkuma “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu , ID Nr. RS 2022/01/AK, nolikumā ir veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir iezīmētas ar sarkanu.

Atklātā konkursa procedūras nolikuma jaunā redakcija ar grozījumiem un pārējie dokumenti ir brīvi pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15468 .

Ar grozījumiem nolikumā netiek pagarināts pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš.  Līdz ar to Pretendentu piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā līdz 2022.gada 15.jūnija plkst.10:00.