Apkures sezona ir nozīmīgs periods un veiksmīga darbība apkures sezonā ir būtisks faktors gan uzņēmuma stabilitātes uzturēšanā, gan iedzīvotāju, klientu labklājības nodrošināšanā.

Spēja nodrošināt siltumapgādes pakalpojumu jebkurā apkures sezonā Sabiedrībai ir ar augstu prioritāti, tāpēc droši varam apgalvot, ka 2023./2024.gada apkures sezonā Sabiedrība būs spējīga nodrošināt efektīvu, drošu un kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu tam nepieciešamajā apjomā.

Sabiedrība rūpīgi analizē savas darbības aktuālo situāciju. Ir īstenota rūpīga plānošana un sagatavošanās jaunajai apkures sezonai. Sabiedrība ir veikusi un turpina veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu siltumapgādes nepārtrauktību jaunajā apkures sezonā, kas ietver gan visu siltumtīklu infrastruktūru pārbaudes, nepieciešamo remontdarbu veikšanu un tehnisko uzlabojumu pārskatīšanu, lai samazinātu potenciālo darbības traucējumu iespējamību un nodrošinātu siltumenerģijas ražošanas un apgādes stabilitāti. Jo nepārtrauktas siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu var nodrošināt tikai veicot regulāras tehniskās pārbaudes un nodrošinot ātru reaģēšanu uz potenciālajiem traucējumiem. Vasaras periodā veiktajās hidrauliskajās pārbaudēs ir konstatēti un novērsti vairāk kā desmit siltumtīklu bojājumi.

Sabiedrībai ir pietiekama resursu pieejamība, kas arī ir būtisks apstāklis jaunās apkures sezonas veiksmīgai uzsākšanai. Ir veikti visi pasākumi, lai nodrošinātu nepieciešamos resursus jaunās apkures sezonas veiksmīgai uzsākšanai. Šie pasākumi ietver laicīgu iepirkuma procedūru īstenošanu attiecībā uz nepieciešamā kurināmā (gāzes, šķeldas, kokskaidu granulu) iegādi/piegādi, kas ir svarīgi, lai apkures process būtu nepārtraukts un efektīvs. Iepirkumu rezultātā ir ievērojams samazinājums uz iepirktās dabasgāzes cenu, kā arī samazināta šķeldas un kokskaidu granulu iepirkuma cena. Minēto līgumu noslēgšana ar kurināmā piegādātājiem par zināmu cenu visai apkures sezonai ļauj precīzāk prognozēt kurināmā izmaksas. Tāpēc balstoties uz šī brīža kurināmā izmaksu izmaiņu tendencēm, jeb piedzīvotā šo cenu krituma un papildus iepirktās siltumenerģijas cenas, Sabiedrība ir iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā izskatīšanai tarifa projektu, kur jaunajā apkures sezonā, sākot ar 2023.gada 1.novembri siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs prognozēts 73,69 EUR/MWh, bez PVN (šobrīd SPRK apstiprinātais tarifs 103,03 EUR/MWh, bez PVN).

Viss iepriekš minētais ļauj apliecināt, ka Sabiedrība ir gatava nodrošināt tai uzdotās pašvaldības autonomās funkcijas izpildi Rēzeknes pilsētas siltumapgādes jomā un izpildīt savus pienākumus uzņēmuma klientu un pašvaldības iedzīvotāju labā, nodrošinot drošu, pastāvīgu un stabilu siltumenerģijas pakalpojumu  2023./2024.gada apkures sezonā.