SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina iepirkuma procedūru “Jauna frontālā riteņkrāvēja/iekrāvēja cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai operatīvais līzings (noma)”, iepirkuma identifikācijas Nr. RS 2023/01/ZI.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma procedūras priekšmets ir 1 (viena) jaunafrontālā riteņkrāvēja/ iekrāvēja, kurš paredzēts cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai, operatīvais līzings (noma) SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām, iepirkuma procedūras CPV kods: 43250000-0 (Frontālie kausa iekrāvēji).

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā https://rezeknessiltumtikli.lv/iepirkumi/ .

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2023.gada 21.novembra pulksten 10.00.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

 

Pielikumi:

Nolikums

Pretendenta pieteikums dalībai (Word)

Tehniska specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums (Word)

Finanšu piedāvājums (Word)

Pretendenta pieredzes apliecinājums (Word)

Līguma projekts

 

Rezultāts