No 2022.gada 1.oktobra ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.163 (21.09.2022.) noteikts siltumenerģijas gala tarifs 216,69 EUR/MWh bez PVN (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh) laika periodam no 01.10.2022. līdz 31.12.2022. g.

No 2023.gada 1.janvāra stāsies spēka siltumenerģijas gala tarifs 214,43 EUR/MWh bez PVN (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,03 EUR/MWh)

Ekonomikas ministrija sagatavoja grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā un Ministru kabinets š.g. 27. septembra sēdē  apstiprināja šos grozījumus.

Valdība kā vienu no pasākumiem papildus atbalstīja EM piedāvājumu diferencēt centralizētās siltumapgādes atbalstucentralizētās siltumapgādes tarifu no 68 – 150 eiro par MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensēs 90%. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski. Atbalsta periods – no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Tātad, pie siltumenerģijas tarifa 216,69 eiro par MWh, kas stāsies spēka no šī gada 1. oktobra centralizētai siltumapgādei Rēzeknē atbalsts būs :

  1. 216,69 – 150 = 66,69 ; 66,69 x 0,9 = 60,02 eiro/MWh kompensēs valsts (90% kompensācija virs 150 eiro/MWh);
  2. 150 – 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 eiro/MWh kompensēs valsts (50% kompensācija no 68 līdz 150 eiro/MWh);
  3. 60,02 + 41 = 101,02 eiro/MWh ir kopējā valsts kompensācija.
  4. Iedzīvotāšji rezultātā apmaksās siltumu pēc tarifa  216,69 – 101,02 = 115,67 eiro/MWh (bez PVN )

Pie samazinātā tarifa karstā ūdens 1 m3 uzsildes cena būs 8,41 eiro plus PVN.

Lai saņemtu papildus atbalstu, pilsētas maznodrošinātie iedzīvotāji un iedzīvotāji ar maziem ienākumiem varēs griesties  pilsētas “Sociālais dienests” pārvaldē pēc kompensācijas reķinu apmaksai.