Atbrīvošanas alejā 155A uzsākti Ziemeļu rajona šķeldas katlu mājas būvdarbi, kas veicinās siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanos Rēzeknes pilsētā.

 

Projekta ietvaros plānots izbūvēt blakus esošajai katlu mājai, atsevišķi stāvošu šķeldas katlu māju ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 6MW, kurā tiks uzstādīti divi jauni šķeldas katli, katrs ar 3MW jaudu ar apsaisti un pieslēgumu pie esošās Ziemeļu rajona katlu mājas, līdzšinējā gāzes katla Vitomax 100 ar jaudu 2,9MW aizvietošanai. Šķeldas katlu māja pēc izbūves nodrošinās siltuma slodzi bāzes režīmā. Esošā kaltu māja, kur uzstādīti ūdens sildīšanas katli, kas darbojas ar dabas gāzi, nodrošinās siltuma pīķa slodžu nosegšanu. Būvniecības darbi ir paredzēti līdz šī gada beigām.

 

Projekta mērķis ir veicināt ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona centralizētajā siltumapgādes sistēmā, veicot siltumjaudu palielināšanu, ražošanas procesa modernizēšanu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

 

Būvniecības darbi tiek īstenoti projekta “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” Nr. 4.3.1.0/18/A/028.

 

Būvdarbu veicējs ir pilnsabiedrība “Binder Nord”, būvprojekta izstrādātājs SIA “Alberta projekts” un būvuzraudzību nodrošina SIA “Būves un būvsistēmas”.

 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastāda EUR 4 438 300,57, KF atbalsts sastāda 40% no attiecināmiem izdevumiem nepārsniedzot EUR 1 356 806,80 apmērā.