Paziņojums par noteikto tarifu.

SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 01.08.2024. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Rēzeknes siltumtīkli” pašu noteiktos tarifus, kas 29.09.2023. publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2023/189.DA27 un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 27.04.2023. lēmumu Nr. 62 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu, lietotājs var SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Rīgas ielā 1, Rēzeknē darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. ( https://www.vestnesis.lv/op/2024/123.DA28 )