AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, informē, ka iepirkuma nolikumā „ Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, Identifikācijas Nr. RS 2019/02, tika veikti grozījumi.

Pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem, pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2019.gada 15.maijam plkst. 15.00.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas AS “Rēzeknes siltumtīkli” Rīgas ielā 1, Rēzeknē, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 13.00 līdz plkst. 16.30 (iepriekš saskaņojot laiku pa telefonu 28398824).

Tālrunis informācijai: 28398824 – ražošanas iecirkņa vadītājs Ģirts Bodžs.

 

Iepirkuma rezultāti

 

Pielikumi:

Paziņojums par grozījumiem

Iepirkuma nolikums

Tīklu temperatūras grafiks

Būvprojekts minimālā sastāvā

Topogrāfija – 2018.01.16

Ģeotehniskās izpētes ziņojums

Rezekne SM 16.08.2018

Robežu plāns 1

Robežu plāns 2

Būvatļauja