Lai veicinātu ilgtspējīgu un ekonomiski efektīvu apkures risinājumu izmantošanu SIA “Rēzeknes siltumtīkli” aicina Rēzeknes iedzīvotājus izmantot piedāvāto iespēja uzlabot savas mājokļa apkures sistēmas efektivitāti un pieslēgties pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Šī iniciatīva ir daļa no plašāka projekta, ko atbalsta Eiropas Savienības fonds – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam, 2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas.

Šādu projektu realizācija ir lieliska iespēja Rēzeknes iedzīvotājiem ne tikai uzlabot savu dzīves kvalitāti, bet arī veicināt vides ilgtspēju, izmantojot modernas un efektīvas apkures sistēmas. Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot šo iespēju un pieteikties projektam līdz noteiktajam termiņam.

Projekta iespējas

Pieteikšanās: pieteikties ES fondu atbalstam var līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Finansējums: Projektiem kopumā ir pieejami vismaz 3,44 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), un finansējuma apmērs uz vienu dzīvojamo ēku var sasniegt līdz 4 400 eiro uz vienu dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju , sedzot no 50% līdz 95% no projekta izmaksām.

Izmaksas par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei (EUR) un izmaksas par apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi (EUR)

Izmaksas par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei (EUR) un izmaksas par apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi (EUR)

Dzīvojamās mājas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, (kW) centralizētās siltumapgādes sistēmas (siltummezgla) izveides un pieslēguma projektēšanas izmaksas ar PVN

Ism.

(EUR)

centralizētās siltumapgādes sistēmas karstā ūdens sadales sistēmas (karstā ūdens sistēmas infrastruktūra)    pilnīgas atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas ar PVN (ja nepieciešams)

Ik.ūd.

(EUR)

centralizētās siltumapgādes sistēmas apkures sadales sistēmas ar sildelementiem (apkures sistēmas infrastruktūra)  pilnīgas atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas ar PVN

Iapk.s.

(EUR)

10 7835 2133 4806
11 7916 2174 5098
12 7977 2201 5391
13 8049 2236 5655
14 8115 2269 5931
15 8170 2282 6185
16 8227 2321 6438
17 8276 2344 6695
18 8324 2355 6935
19 8382 2377 7158
20 8427 2389 7393
21 8466 2418 7643
22 8500 2439 7851
23 8538 2452 8077
24 8580 2491 8292
25 8634 2489 8495
26 8662 2513 8724
27 8708 2533 8905
28 8731 2547 9117
29 8780 2557 9318
30 8808 2559 9512
31 8818 2600 9741
32 8860 2593 9918
33 8887 2627 10134
34 8896 2611 10297
35 8945 2638 10500
36 8982 2661 10697
37 9005 2683 10837
38 9018 2701 11022
39 9018 2717 11200
40 9067 2730 11374
41 9106 2740 11600
42 9072 2747 11764
43 9158 2751 11922
44 9171 2753 12073
45 9173 2751 12283
46 9166 2747 12426
47 9224 2807 12629
48 9200 2798 12762
49 9244 2787 12958
50 9280 2844 13080

Aptuvenās siltummezglu pieprasījuma jaudas atkarībā no mājas (ēkas) apkurināmās platības*:

100m2 – 150m2 apkurināmā platībai              ~ 15-20kW;

150m2 – 200m2 apkurināmā platībai              ~ 20-25kW;

200m2 – 300m2 apkurināmā platībai              ~ 25-40kW;

300m2 – 400m2 apkurināmā platībai              ~ 40-50kW;

* Minētie jaudas piemēri ir indikatīvi. Katrai individuālai mājai atkarībā no vairākiem aspektiem (ēkas siltināta/nav siltināta, vēlamais temperatūras grafiks u.c.) var atšķirties siltummezgla izmērs.

Projekta priekšrocības

Dzīves kvalitātes uzlabošana: Uzlabojot mājokļa apkures sistēmu, tiek nodrošināts komfortablāks un veselīgāks dzīvesveids.

Enerģijas efektivitāte: tiek veicināta enerģijas taupīšanu un samazinātas apkures izmaksas.

Ilgtspēja: pieslēgums centralizētajai siltumapgādei samazina vides piesārņojumu.

Pieejamais atbalsts un konsultācijas

Interesenti var saņemt plašāku informāciju un konsultācijas par pieejamo atbalstu, zvanot CFLA vai rakstot e-pastā, vai CFLA mājaslapā ŠEIT. Profesionāļi palīdzēs sagatavot nepieciešamos dokumentus un atbildēt uz jautājumiem par projektu iesniegšanu.

 

Papildus informāciju par pieslēgšanās iespējām centrālajai siltumapgādes sistēmai ir iespējams saņemt sazinoties ar SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Siltumapgādes daļu, vai rakstot uz e-pastu info@rezeknessiltumtikli.lv.

Ielu saraksts pieslēgšanai

Papildus informācijai, sniedzam ielu sarakstu, kurās dzīvojamās ēkas šobrīd var pieslēgties centralizētajiem siltumapgādes tīkliem. Šis saraksts sniedz skaidru izpratni par projektā iesaistīšanās iespējām atkarībā no dzīvesvietas.

Aicināti pieteikties arī citi privātmāju iedzīvotāji, kuru mājas neatrodas augstāk minētajā sarakstā. Iespējamība to pieslēgšanai tiks vērtēta individuāli (atkarībā no tuvākā iespējamā pieslēgšanās punkta (siltumtīklu izvietojuma) līdz ēkai).