SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Centra rajona katlu mājas automatizācijas vadības sistēmas pārbūve”.

Cenu aptaujas priekšmets: Cenu aptaujas priekšmets ir Pasūtītāja īpašumā esošājā katlu mājā Rīgas iela 1/N.Rancāna iela 5, Rēzeknē automatizācijas vadības sistēmas (turpmāk – AVS) pārbūves darbi saskaņā ar izstrādāto Centra rajona katlu mājas automatizācijas vadības sistēmas projektu, kurš sagatavots saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, Tehnisko specifikāciju un TĀMI “Centra rajona katlu mājas automatizācijas vadības sistēmas pārbūve Rīgas 1/N.Rancāna iela 5, Rēzeknē”.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2022.gada 10.februāra plkst.10.00.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • jautājumos par tehniskā uzdevuma prasībām – ražošanas direktors Ģirts Bodžs, tālr. 28398824;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu – juriste Sandra Rode, tālr.: 64628024.

 

 

Uzmanību!

Pasūtītāja rīcībā ir izstrādāts Centra rajona katlu mājas automatizācijas vadības sistēmas projekts. Projekts ir pievienots cenu aptaujai šifrētā veidā. Šifra atslēga tiem cenu aptaujas pretendentiem, kuri vēlēsies sagatavot piedāvājumu, tiks izsūtīta atsevišķi uz  iesniegumā norādīto e-pastu, pamatojoties uz pretendenta rakstisku pieprasījumu, kura forma ir pievienota cenu aptaujai kā 1.pielikums.

 

Pielikumi:

Nolikums

Projekts (šifrēts) 7z

Tame

Pielikumi (Word)

 

Rezultāts