SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauja par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu (ID Nr. RS 2022/05/CA).

Cenu aptaujas priekšmets: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma (turpmāk – Īpašums) apdrošināšana Latvijas teritorijā saskaņā ar cenu aptaujas prasībām.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2022.gada 8.augusta plkst.11.00.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

Juridiskos jautājumos: Juriste Sandra Rode, tālrunis 26464511.

 

Pielikumi:

Nolikums

Pielikumi (word)

Pamatlīdzekļu saraksts

Rezultāts