Pilsētas Ziemeļu rajonā turpinās jaunās šķeldas katlumājas būvniecība un jau ir saņemta daļa no nepieciešamā aprīkojuma, bet vēl daļa gaidāma nākamajā nedēļā.

Jauno katlumāju plānots nodot ekspluatācijā jau šā gada beigās, tāpēc būvdarbi notiek pilnā sparā. Fundaments jau ir pilnībā pabeigts un ir uzbūvēta daļa no sienām. Pašā jūnija sākumā no izgatavotāja rūpnīcas Austrijā ar piecām mašīnām tika atvesta daļa no katlumājas aprīkojuma, kuru izkrāva un uzstādīja ar speciālu pacēlāju. Aprīkojums tiek uzstādīts tieši tagad, vēl pirms jumta būvniecības un spāru svētkiem, jo aprīkojuma izmēru dēļ to nebūtu iespējams uzstādīt jau pilnībā pabeigtā ēkā. Jaunajā katlumājā uzstādīs divus šķeldas katlus, katru ar jaudu 3 MW, un pieslēgs tos esošajai katlumājai, lai aizvietotu gāzes katlu “Vitomax 100”, kura jauda ir 2,9 MW. Jaunā šķeldas katlumāja nodrošinās siltuma slodzi bāzes režīmā. Esošā katlumāja, kas darbojas ar dabas gāzi, strādās rezerves režīmā gadījumos, kad pilsētai būs nepieciešams liels siltuma daudzums.

Katlumājas būvniecība notiek projektā “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlumājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, kuru īsteno pašvaldības uzņēmums “Rēzeknes siltumtīkli”. Projekta galvenais mērķis ir samazināt siltumnīcgāzu emisiju par 6449,452 CO2 tonnām gadā, līdz ar to uzlabojot ekoloģisko situāciju pilsētā, jo šķelda ir ekoloģiskāks vietējais atjaunojamais resurss.

Būvdarbus veic pilnsabiedrība “Binder Nord”, projektu izstrādāja SIA “Alberta projekts”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būves un būvsistēmas”.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 822 017,00 eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda atbalsts – 40% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 356 806,80 eiro.