SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu aprēķināšanas metodika” un noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.05.2022.līdz 31.12.2022. Noteiktais (piedāvātais) tarifs spēkā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022. Tarifa palielinājums (%) Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.01.2023. Noteiktais (piedāvātais) tarifs spēkā no 01.01.2023. Tarifa palielinājums (%)
Ražošanas tarifs, EUR/MWh 159,91 175,41 9,69% 158,03 173,52 9,80%
Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh 37,67 40,73 8,12% 37,30 40,36 8,20%
Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh 0,52 0,52 0,00% 0,52 0,52 0,00%
Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,03 0,00%
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, EUR/MWh 198,13 216,69 9,37% 195,88 214,43 9,47%

 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums:  2022.gada 1.oktobris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām un kurināmā cenas izmaiņām.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes tarifa projektu lietotājs var SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu  rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv      7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.